Medarbetarundersökning

Vi arbetar med kundanpassade webbaserade undersökningar som;

 • fokuserar på lönsamhet och värde för kunden,
 • identifierar organisationens behov av förbättringar ur medarbetarnas perspektiv,
 • ökar medarbetarnas motivation och möjlighet att påverka,
 • ger stöd i strategiska och operativa beslut,

Vi hjälper er även med att identifiera aktiviteter och åtgärder som säkerställer resultat.

Exempel på undersökningsområden:

 • Ledarskap
 • Kundfokus
 • Arbetstillfredsställelse
 • Motivation
 • Delaktighet, ansvar
 • Organisatorisk effektivitet
 • Arbetsmiljö

Diskutera gärna med oss och ring 031-88 10 30 för mer information, eller maila info@seeway.se så kontaktar vi er.


Undersökningar


Vi arbetar med kundanpassade webbaserade medarbetarundersökningar där ni får fram bland annat indikationer som:

 • Motivation
 • Ledarskap
 • Organisatorisk effektivitet
 • E.t.c.

Vi hjälper er även med att identifiera aktiviteter och åtgärder som säkerställer resultat.
Diskutera gärna med oss.


Rekryteringar & Assessments

Vårt fokus är att ni ska få lämpliga kandidater till den tjänst ni söker. Vi vill att ni ska få en person som ni trivs med och som trivs hos er. Därför sätter vi varje rekrytering i sitt sammanhang, vilka utmaningar står ni inför nu och i framtiden, hur ser organisation, arbetssätt, arbetsgrupp och ledarskapet ut etc.

Urvalet stöds på intervjuer såväl som i personlighetsbedömningar och vi är certifierade för OPQ framtaget av SHL, världsledande inom objektiva urvals- och bedömningsmetoder.


Arbetsrätt, lag- och avtal

Vi hjälper er med tolkning och tillämpning av lag- och avtal
Chefsstöd när det gäller hanterandet av till exempel:
• LAS och MBL
• Semesterlag
• Arbetstidslag
• Uppsägningar
• Stöd vid förhandlingar