Rekryteringar & Assessments

Vårt fokus är att ni ska få lämpliga kandidater till den tjänst ni söker. Vi vill att ni ska få en person som ni trivs med och som trivs hos er. Därför sätter vi varje rekrytering i sitt sammanhang, vilka utmaningar står ni inför nu och i framtiden, hur ser organisation, arbetssätt, arbetsgrupp och ledarskapet ut.

Urvalet stöds på intervjuer såväl som i personlighetsbedömningar och vi är certifierade för OPQ framtaget av SHL, världsledande inom objektiva urvals- och bedömningsmetoder.

Önskas hjälp med endast vissa delar inom en rekrytering, ex. personlighetsbedömningar, så hjälper vi gärna till och stöttar i de delar ni har behov av.

Vår metod bygger på våra värderingar, personlighet, närhet och affärsmässighet. Vi jobbar mycket med att att identifiera varje rekryterings unika delar. Genom egna erfarenheter av samspelet mellan organisationer, dess chefer och medarbetare, arbetsgrupper och arbetssätt så ger vi er lite mer vid varje rekrytering.

Är du kandidat till någon av våra pågående rekryteringar eller vill registrera ditt CV för att ingå i vårt nätverk går det bra att ansöka via Menylänken.

Kontakta oss gärna för mer information.

Tel. 031-88 10 30
E-mail. info@seeway.se


Undersökningar


Vi arbetar med kundanpassade webbaserade medarbetarundersökningar där ni får fram bland annat indikationer som:

  • Motivation
  • Ledarskap
  • Organisatorisk effektivitet
  • E.t.c.

Vi hjälper er även med att identifiera aktiviteter och åtgärder som säkerställer resultat.
Diskutera gärna med oss.


Rekryteringar & Assessments

Vårt fokus är att ni ska få lämpliga kandidater till den tjänst ni söker. Vi vill att ni ska få en person som ni trivs med och som trivs hos er. Därför sätter vi varje rekrytering i sitt sammanhang, vilka utmaningar står ni inför nu och i framtiden, hur ser organisation, arbetssätt, arbetsgrupp och ledarskapet ut etc.

Urvalet stöds på intervjuer såväl som i personlighetsbedömningar och vi är certifierade för OPQ framtaget av SHL, världsledande inom objektiva urvals- och bedömningsmetoder.


Arbetsrätt, lag- och avtal

Vi hjälper er med tolkning och tillämpning av lag- och avtal
Chefsstöd när det gäller hanterandet av till exempel:
• LAS och MBL
• Semesterlag
• Arbetstidslag
• Uppsägningar
• Stöd vid förhandlingar