Organisation

Vi analyserar ert företags verksamhet utifrån HR perspektivet kombinerat med ert företags affärsmodell.
Vi ger förslag på förbättringar och fortsatt arbete.

Vi hjälper till vid expansion, sammanslagningar, omställning- eller neddragningar med att hitta risker och möjligheter samt ger förslag på fortsatt arbete.

Exempelvis hjälper vi företag med att bli bättre på att arbeta med följande delar:
• Verksamhetsövergång
• Organisationsutveckling
• Human Resource Management
• Grupputveckling
• Kompetensutveckling
• Ledarskapsutveckling
• Strategisk rekrytering –attraktiv arbetsgivare


Undersökningar


Vi arbetar med kundanpassade webbaserade medarbetarundersökningar där ni får fram bland annat indikationer som:

  • Motivation
  • Ledarskap
  • Organisatorisk effektivitet
  • E.t.c.

Vi hjälper er även med att identifiera aktiviteter och åtgärder som säkerställer resultat.
Diskutera gärna med oss.


Rekryteringar & Assessments

Vårt fokus är att ni ska få lämpliga kandidater till den tjänst ni söker. Vi vill att ni ska få en person som ni trivs med och som trivs hos er. Därför sätter vi varje rekrytering i sitt sammanhang, vilka utmaningar står ni inför nu och i framtiden, hur ser organisation, arbetssätt, arbetsgrupp och ledarskapet ut etc.

Urvalet stöds på intervjuer såväl som i personlighetsbedömningar och vi är certifierade för OPQ framtaget av SHL, världsledande inom objektiva urvals- och bedömningsmetoder.


Arbetsrätt, lag- och avtal

Vi hjälper er med tolkning och tillämpning av lag- och avtal
Chefsstöd när det gäller hanterandet av till exempel:
• LAS och MBL
• Semesterlag
• Arbetstidslag
• Uppsägningar
• Stöd vid förhandlingar